VSD Software Aktualności - Programy i gry freeware Produkty - Programy i gry freeware Download - Programy i gry freeware Forum Kontakt
Szukaj z Google
 
   Produkty | Wieże w Hanoi  
 Informacje
Wymagania
Instalacja

Wersja:
 • ".$row['pversion']."
" ."Kategoria:
 • ".$row['ptype']."
" ."Data:
 • ".$row['pdate']."
" ."System:
".$row['psystems']."
" ."Licencja:
 • ".$row['plicense']."
" ."Rozmiar:
 • ".$row['psize']."
"; $pid = $row['pid']; $pdownload = $row['pdownload']; $pforum = $row['pforum']; echo "

"; if ($pdownload != 0) { echo "\"Download\"
"; } if ($pforum != 0) { echo "\"Forum\"
"; } echo "
"; } mysqli_free_result($result); echo "
 "; $p = "$p.html"; if (file_exists($p)) { if (strpos($p, '..')) { echo "Brawo, jednak to nie zadziała. Dane połączenia zostały zapisane."; } else require_once($p); } else { require_once("info.html"); } echo " "; $ii = 0; while(file_exists("thb_screen$ii.jpg") && file_exists("screen$ii.png")){ echo "\"Zrzut

"; $ii++; } // while echo "
"; db_close(); echo " "; require_once("../../footer.php"); ?>