VSD Software Aktualności - Programy i gry freeware Produkty - Programy i gry freeware Download - Programy i gry freeware Forum Kontakt
Szukaj z Google
 
   Produkty | Alacer  
 Informacje
Co nowego?
Wymagania
Instalacja

Wersja:
 • 2.0
Kategoria:
 • Serwer WWW
Data:
 • 2004-04-03
System:
 • Windows 95/98/ME
 • Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows 2003 Server
Licencja:
 • Freeware
Rozmiar:
 • 1,39 MB


Download
Forum

 

Wersja 2.0

Data: 3 kwietnia 2004

Najistotniejsze zmiany:

 • Zmiana nazwy programu.
 • Zmiany w obsłudze nagłówków http, m.in. poprawiona obsługa Cookies w PHP i innych modułach.
 • Rozszerzenie interfejsu modułów, które dostają teraz dodatkowe informacje o żądaniu.
 • Nowy system pomocy.
 • Nowy, bardziej przejrzysty i praktyczny sposób obsługi błędów.
 • Możliwość ustawienia nazwy serwera, adresu oraz e-maila do administratora.
 • Dodanie opcji umożliwiającej zablokowanie dostępu do serwera dla wszystkich zdalnych klientów.
 • Możliwość podania wielu alternatywnych domyślnych dokumentów, np. index.php;index.html. Dzięki temu łatwiejsze jest tworzenie stron wykorzystujących jednocześnie różne technologie.
 • Wyświetlanie wyskakujących z ikony w Zasobniku systemowym dymków, informujących o istotnych zdarzeniach.
 • Rozszerzone statystyki pracy serwera, m.in.:
  • Adresy, pod którymi jest dostępny serwer;
  • Czas pracy;
  • Połączenia;
  • Transfer;
  • Żądania;
  • Błędy.
 • Moduł Przeglądarka:
  • Został napisany od nowa;
  • Dokładniejsze informacje o pliku, takie jak jego typ, wielkość;
  • Sortowanie alfabetyczne plików.
 • Moduł Użytkownicy:
  • Zmiany polegające m.in. na ignorowaniu wielkości znaków w ścieżkach blokowanych folderów;
  • Dekodowanie adresów (np. spacje i inne znaki specjalne);
  • Logowanie zdarzeń w dzienniku serwera.
 • Nowy Moduł ASP, umożliwiający dodanie do serwera obsługi strona tworzonych w technologii ASP.
 • Nowy moduł Hosty wirtualne, który umożliwia obsługę przez serwer dowolnej ilości wirtualnych hostów.
 • Zmiany interfejsu użytkownika.
 • Powiadamianie o nowej wersji programu.
 • Poza tym ogromna ilość zmian wpływających na stabilność pracy serwera jak i jego szybkość.

 

Wersja 1.3

Data: 7 października 2003

Najistotniejsze zmiany:

 • Drobne zmiany optymalizacyjne w 'silniku' przetwarzającym żądania.
 • Dodałem funkcję umożliwiającą wstrzymanie zamykania programu lub systemu jeśli do serwera podłączeni są klienci.
 • Moduł Użytkownicy:
  • Został przepisany od nowa, zmieniły się zasady jego działania.
 • Moduł PHP:
  • mam nadzieję, że udało mi się Usunąć w końcu 'dziwny' błąd związany z buforem, a objawiający się czasami dodawaniem 'śmieci' do końca wysyłanej strony, jeśli miała ona całkowity rozmiar mniejszy niż pojemność bufora.
 • Parę innych mniej istotnych usprawnień i zmian.

 

Wersja 1.2

Data: 6 września 2003

Najistotniejsze zmiany:

 • Poprawiony został błąd powodujący nie zapisywanie zmian konfiguracji programu, jeśli program nie został "ręcznie" zakończony przed zamknięciem systemu.
 • Ponownie zmiany w interfejsie komunikacyjnym z modułami - dodane zostały nowe parametry.
 • Drobne zmiany w interfejsie.
 • Niestety problemy ze stabilnością, blokujące rozwój aplikacji, zmusiły mnie do rezygnacji z pełnej obsługi styli Windowsa XP :( Mam jednak nadzieję, że wkrótce uda mi się obejść niedociągnięcia kompilatora...
 • Dziennik zdarzeń:
  • poprawiłem jeszcze wydajność, aktualnie wczytanie i wyświetlenie całkiem sporej ilości zdarzeń (30 tysięcy, prawie 4 MB danych) trwa na moim "wiekowym" sprzęcie poniżej 1 sekundy.
  • usprawniono funkcje eksportu zdarzeń.
  • inne drobne zmiany
 • Moduł PHP:
  • Poprawiony został błąd w oknie konfiguracji wywołujący wyjątek uniemożliwiający poprawną zmianę ścieżki do pliku php.exe.
  • Dodany został przycisk otwierający standardowe okno "Przeglądaj" umożliwiający łatwe wyszukanie ścieżki do php.exe.
 • Moduł Blokada IP:
  • Moduł został przepisany od nowa;
  • możliwość blokowania adresów z listy lub tych, co nie znajdują się na liście;
  • możliwość blokowania zakresów adresów.
 • Moduł Użytkownicy:
  • wychodząc na przeciw oczekiwaniom osób korzystających z programu, dodałem nowy moduł umożliwiający autoryzację użytkowników;
  • więcej o module można poczytać w jego pomocy (dostępna np. z Panelu sterowania programu).
 • Niewielkie poprawki językowe - no cóż, zdarzają się i takie błędy ;)
 • Wiele innych zmian, o których już nie pamiętam.

 

Wersja 1.1

Data: 11 sierpień 2003

Najistotniejsze zmiany:

 • Kompletnie przepisany został "silnik" przetwarzający żądania klientów;
 • Rozbudowana i poprawiona obsługa nagłówków HTTP, między innymi aktualnie serwer podaje poprawny czas GMT (uwzględniając także poprawkę na czas letni).
 • Zmiany w interfejsie komunikacyjnym z zewnętrznymi modułami - do modułu dostarczane są teraz bardziej rozbudowane informacje o zapytaniach klientów.
 • Zmieniona szata graficzna programu - nowe logo programu, ikona główna oraz ikony w pasku powiadamiania. Wiele drobnych zmian znacznie polepszyło wygląd programu przy włączonych stylach systemu Windows XP.
 • Dziennik zdarzeń:
  • obsługa dziennika została praktycznie napisana od nowa.
  • wreszcie została zastąpiona standardowa kontrolka Windowsa odpowiedzialna za wyświetlanie dziennika - niestety nie jest ona przystosowana do wyświetlania dużych ilości danych, co wiązało się z jej koszmarnie wolną pracą i przypadkami zawieszenia programu. Nowa, dzieki wykorzystaniu zaawansowanych mechanizmów jest jest wręcz "potwornie" szybka. 
  • Wprowadzono filtry umożliwiające w błyskawiczny sposób pokazać zdarzenia spełniające określone kryteria.
  • Dodana została funkcja umożliwiająca eksport zdarzeń do pliku HTML. Wybór zdarzeń, które zostaną eksportowane zapewniają filtry.
  • poszczególne zdarzenia są szyfrowane a także zaimplementowany został algorytm sprawdzający wystąpienie ewentualnych zmian danych już po zapisaniu ich na dysk - tak na wszelki wypadek :)
  • Okno dziennika zostało "uwolnione" - poprzednio przy jego otwarciu nie było dostępu do głównego okna panelu sterowania. Aktualnie oba okna są od siebie niezależne i możliwe jest pozostawienie na przykład samego okna dziennika zdarzeń.
  • Jeśli okno dziennika jest otwarte, nowe zdarzenia zostaną do niego automatycznie dodane.
 • Moduł PHP:
  • Moduł został kompletnie od nowa na bazie nowozdobytej dokumentacji i teraz według mojej wiedzy powinny działać wszystkie funkcje. Wspomnę, że wersja poprzednia w miarę poprawnie obsługiwała tylko przekazanie parametrów metodą GET i to bez jakiegokolwiek wsparcia dla zmiennych środowiskowych.
 • Moduł CGI-BIN:
  • Podobnie jak Moduł PHP, zresztą aktualnie oba moduły różnią się minimalnie.
 • Wiele, wiele innych zmian...

 

Wersja 1.0

Data: 29 Czerwiec 2003

Najistotniejsze zmiany:

 • Pierwsza wersja publiczna.
 Zrzut ekranu 0

Zrzut ekranu 1

Zrzut ekranu 2

Zrzut ekranu 3


  Polityka prywatności | Linki | RSS | Forum informatyka Copyright © 2001-2023 Piotr Jaczewski